Home

Wij bieden persoonlijke, flexibele en professionele thuiszorg en begeleiding aan jongeren, senioren en gehandicapten. Dit doen wij op basis van de persoonlijke wensen, behoefte en (zorg)vragen van onze cliënten.

Onze doelen zijn:

Het mogelijk te maken om zo prettig mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Naast het bieden van zorg en begeleiding een bijdrage leveren aan welzijn en comfort.

Aan onze medewerkers een waardevolle en plezierige werkplek bieden, zoals de zorg bedoeld is.

Hoe bereiken wij onze doelen:

Wij doen dit door te bemiddelen tussen hulpvragers en thuiszorgmedewerkers voor een optimale match.

Door een persoonlijke, professionele relatie op te bouwen met zowel onze cliënten als medewerkers.

Te zorgen voor hoge kwaliteit door begeleiding en scholing van de medewerkers zowel individueel als in teamverband.

Samen dragen wij graag bij aan welzijn van cliënten en medewerkers door goed af te stemmen op de persoonlijke situatie, wensen en vragen.